Oproep nieuwe deelnemers AED groep Oldeholtpade

Sinds 2010 hebben we in Oldeholtpade de beschikking over 3 AED’s. Deze AED’s kunnen worden ingezet op de sportlocaties en in ons dorp. Vier verenigingen hebben hiervoor de verantwoordelijkheid en beheren deze AED’s. Het gebruik van AED kan niet zonder onze inzet van leden van de sportverenigingen en dorpsbewoners.
We hebben vanaf 2010 circa 40 deelnemers die de AED’s kunnen bedienen. Ze zijn hiervoor door ons geschoold en krijgen ook jaarlijks 2 herhalingscursussen aangeboden. De kosten hiervoor worden gefinancierd door deelnemende verenigingen.
Door het verloop van deelnemers zijn we op zoek naar nieuwe deelnemers die mee willen doen met de AED groep Oldeholtpade.

Dit in het kader van:
We doen het met elkaar voor elkaar !!!!!!

Voor meer informatie of aanmelding kun je terecht bij:
Henk Kooistra 0561 – 615015, Jan Delfsma 06 – 20556420 of Suze Sanders 0561 – 688401

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *