Ledenadminstratie

De ledenadministratie is bereikbaar via het mailadres: ledenadministratie@tvinethoolt.nl

Zie de Privacy verklaring over hoe TV in het Hoolt omgaat met persoons gegevens.

Onze ledenadministratie staat digitaal in verbinding met de KNLTB. Alle wijzigingen worden door het bestuurslid die de ledenadministratie beheert doorgegeven.

Aanmelden:
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Stuur een mailtje naar de ledenadministratie met je naam, adres en telefoonnummer. We nemen dan contact met je op om de verdere inschrijving te regelen.

Wijzigingen in adres en telefoongegevens:
Liefst per mail doorgeven, onder vermelding van het KNLTB bondsnummer. Aanmeldingen en wijzigingen kunnen via de mail: ledenadministratie@tvinethoolt.nl

Afmeldingen:
Afmelden kan uitsluitend per jaar. Dit bericht moet vóór 1 december van het lopende jaar bij de ledenadministratie binnen zijn. Bij latere afmelding, maar nog voor 1 maart ben je toch de bondsafdracht verschuldigd aan de club. Meld je je na 1 maart af, dan ben je nog verplicht de gewone contributie over dat jaar te betalen.

Afmeldingen kunnen uitsluitend per mail worden doorgegeven aan de ledenadministratie: ledenadministratie@tvinethoolt.nl

De spelerspas en eventuele sleutel moeten vóór 31 december, van het jaar dat je nog lid bent, ingeleverd worden bij de ledenadministratie.
Voor de sleutel krijg je € 10 terug.

Contributie

De contributie is als volgt vastgesteld:

 Per jaar
Senioren (19 jaar en ouder)€ 110,00
Basisschooljeugd€ 39,00
Junioren (t/m 18 jaar)€ 61,00
Zomerlid (juli en augustus) of competitieondersteuner€ 33,00
Korting voor het derde en volgende lid (junior)€ 8,00
Donateur (minimaal)€ 10,00
Gezinsabonnement *)€ 291,00

  *) Gezinsabonnement: 2 ouders + 2 thuiswonende of studerende kinderen 18+ 

De contributie graag overmaken vóór 1 maart op rekening  NL02 RABO 0151 0372 64 ten name van Tennisvereniging In et Hoolt, Oldeholtpade. 

N.B. Volgens onze reglementen moet een lidmaatschap opgezegd worden vóór 1 december. Gebeurt dit niet of later, dan krijgen wij direct al te maken met € 20 aan diverse kosten, waaronder het aanvragen van de KNLTB-spelerspas. Wij vinden dit zonde van het geld. Help mee om dit te voorkomen. Blijf lid of meld je tijdig af.

< Terug naar leden info